Kristin på youtube

Home Kristin pa youtube
  • MAGAZINES

  • VIDEOS

Å bære sitt kors er et vågestykke. Det er å våge smertens vei. Fordi du tror. Du tror på noe annet. Noe større. Noe du ikke vet hva er.

I Frans av Assisis fotspor, 2009

Klikk her