Kurslederne

Home kursKurslederne

Journalist og forfatter Kristin Flood har jobbet som journalist i 25 år i norsk og skandinavisk presse. De siste femten årene har hun arbeidet i Italia som frilansjournalist, primært for Aftenposten, men også for NRK, ukepresse, m.fl. Boken hennes ''AMOR FATI, om å elske sin skjebne'' ble utgitt på Cappelens Forlag i 2002 og på Borgen Forlag i Danmark i 2004. Hun har også utgitt en litterær-musikalsk CD på basis av boken, i samarbeid med komponisten Øystein Sevåg, i norsk, engelsk og italiensk versjon. Hun har tidligere utgitt boken ''Utenfor allfarvei - samtaler om gåtene i oss'' (Tano 1992) og bidratt med en del i boken ''Bli en bedre utgave av deg selv'' (Gyldendal 2000). I 2005 ble boken "Rom for stillhet" utgitt av Cappelens Forlag. Den finnes også i lydbok. I 2009 kom boken "Jakten pa en annen rikdom, i Frans av Assisis fotspor" (J.M. Stenersen). I 2010 kom ‘Rom for stillhet’ i pocketutgave (CappelenDamm). Kristin bor idag i Venezia. Siden 2002 har hun ledet skrivekursene ‘Skriv deg innover’ i Norge med forfatter Merle Levin. Siden 2006 har de holdt stillhetretreater på et nonnekloster i Nord-Italia.

Kristin Flood begynte å praktisere mindfulness meditasjon i 1986 - først i ACEM, deretter under åndelig-psykologisk veiledning av de norske terapeutene Nina Heim og Eirik Balavoine, begge elever av den danske åndelige læreren Bob Moore. I en årrekke har hun arbeidet systematisk med å utvikle nærvær og tilstedeværelse. På 1980 tallet begynte hun å delta på Heim/Balavoines stillhetsretreater og har siden den gang reist 1-2 ganger i året alene på retreat på ulike klostre, i Norge og Italia. I arbeidet med sin egen personlighet (ego) har hun gått i terapi og veiledning i flere omganger hos psykosynteseterapeuter, transpersonlige terapeuter og klassiske psykologer. I ett år arbeidet hun ukentlig med drømmer med en jungiansk psykolog i Verona. På 1990 tallet møtte hun forfatteren Neale Donald Walsch personlig og bøkene hans fikk stor betydning. Han skrev forordet i hennes bok ’Amor Fati’. Siden år 2000 har hun arbeidet med Diamond-metoden. Hun begynte først med Diamond Heart i Ridhwan skolen i USA og fortsatte senere i Diamondlogos skolen. Begge skolene er basert på metodene utviklet av Faisal Muqaddam og A.H. Almaas for å utvikle ens sanne natur eller såkalt ’Essence’. Arbeidet er gjort i gruppe og med regelmessig individuell veiledning. Siden 2010 har hun i tillegg vært elev av den amerikanske professoren og åndelige læreren Daniel Brown og deltar regelmessig i hans ’Mahamudra’ meditasjons trening, en tusen år gammel buddhistisk praksis for å utvikle tilstedeværelse og nærvær. Hele Kristin Floods forfatterskap omhandler nærvær, mindfulness og tilstedeværelse - med ulik innfallsvinkel. Bestselgeren ’Amor Fati, om å elske sin skjebne’ var en av de første bøkene i Norge (Cappelen 2002) som beskrev hvordan man kunne bli mer oppmerksom på sitt indre liv og hva det fører til. ’Rom for stillhet’ (Cappelen 2005) beskriver hvordan stillhet kan brukes som verktøy for å gå dypere i sin egen bevissthet og slik utvikle større nærvær mens boken ’I Frans av Assisi fotspor’ (Stenersen 2009) omhandler essensen den italienske helgens åndelige budskap; kontakten med hjertet - og setter det inn i et åndelig universelt perspektiv, uavhengig av kristendommen. Boken forteller blant annet om hvordan sårbarhet kan utvikle barmhjertighet og empati. Kristin Flood er ikke katolikk og tilhører ingen fast trosretning, men har et globalt åndelig livssyn. Høsten 2015 ble boken 'Nærvær' utgitt av CappelenDamm. Den handler om hvordan slippe tak i strevet og finne en indre hvileplass der et nærvær naturlig kan tre fram. Boken kom i lydbok i februar 2016. Også Kristin Floods første bok fra 1992 ’Utenfor allfarvei. Samtaler om gåtene i oss’ retter fokus mot menneskets indre liv og vårt dypeste potensiale. Dette er en samling dialoger med usedvanlige skikkelser som i en årrekke har arbeidet med å utvikle tilstedeværelse og nærvær. I desember 2015 kom ”Amor Fati” ut i Italia på Crisalide forlag. I 2017 ble "Rom for stillhet" utgitt i nyrevidert 4.utgave.


Forfatter Merle Levin holder workshops i Creative Writing i flere land. Hun har forsket på de sørfarikanske urinnvånerne, buskmennene av san-stammen, og har skrevet en bok om dem, utgitt i Tyskland. Hun arbeider nå med en en roman inspirert av dette arbeidet. I 2008 skrev hun barneboken ‘Listenbear’. Den er utgitt av Internasjonale Redd Barna og brukes i hjelpearbeid med barn i u-land. Merle er bosatt delvis i Sør-Afrika, delvis i Canada og London. Siden 2002 har hun ledet skrivekursene ‘Skriv deg innover’ og stille uker på kloster i Italia sammen med Kristin Flood.

På 1970 tallet ble Merle og Jeff Levins hjem i Johannesburg i Sør-Afrika et fristed for åndelig søkende mennesker som praktiserte healing og meditasjon. Merle var en av de første som praktiserte Trancendental Meditasjon i Sør Afrika og hun fikk en nær tilknytning til den indiske læremesteren Maharishi Yogi som stiftet TM. Merle var dessuten elev av den åndelige mesteren Guru Maharaji. I seks år drev hun og Jeff meditasjonsgrupper i sitt eget hjem. I 1977 forlot hun Sør Afrika pga de politiske forholdene under apartheid og bosatte seg i Canada med mann og barn. Her startet de et åndelig bosamfunn som hadde forbindelse med ’The Emissaries of Divine Light’ og de hadde dessuten nær kontakt med Peter og Eileen Caddy i Findhorn Comunity i Skotland, den første åndelige bevegelsen i Europa. I nesten ti år bodde Merle og ektemannen sammen med 180 personer i bofellesskapet. Felles målsetting var en bærekraftig livsstil basert på økologisk landbruk og holistiske verdier. På 1980 tallet åpnet hun det første holistiske helsesentret i Toronto Canada og Merle ble konsulent for Canadas største Helse Spa ’King Ranch’. På 1990 tallet reise hun på retreat alene i stillhet over flere måneder. Senere fikk hun kontakt med buskmennene i Kalahari ørkenen i Sør Afrika og deres åndelige tradisjon, som hun skrev en bok om. De siste fem årene har hun være elev ved Ridhwan skolen under ledelsen av Sandra Maitri, de to siste årene elev av den amerikanske professoren og åndelige læreren Daniel Brown. Hun deltar regelmessig i hans ’Mahamudra’ meditasjons trening, en tusen år gammel buddhistisk praksis for å utvikle tilstedeværelse og nærvær. Merle skriver også bøker for barn som har til hensikt å utvikle barns forhold til den spirituelle delen av tilværelsen. Boken ’Listenbear’ har blitt kjøpt opp av Redd Barna International og oversatt til en rekke språk.


Foto: Tor Amundsen