Reporteren

Home Reporteren

Cand.mag. fra Universitetet i Oslo og Norsk Journalisthøgskole, samt 25 års erfaring som journalist, primært i dagspressen. De første årene jobbet jeg i VG, NRK og Aftenposten i Oslo. Da jeg flyttet til Italia på 1990-tallet ble jeg frilanser og leverte stoff til svensk, dansk og norsk dags- og ukepresse. I en årrekke var jeg nært knyttet til Aftenposten og skrev reportasjer om mat, mote, kultur, kunst og aktualiteter. Blant annet dekket jeg den årlige filmfestivalen på Lido’en i Venezia, der jeg intervjuet mange Hollywood stjerner, også Jackie Chan (se foto).

Min eksistensielle nysgjerrighet førte tidlig til at jeg allerede på 1980-tallet begynte å skrive artikler om livets uforklarlige sider; paranormale fenomener, nær-døden-opplevelser, transpersonlig psykologi og bevissthetsforskning. Da jeg ble frilanser begynte forfatteren i meg å ta form. Min første bok om livsfilosofiske temaer Utenfor allfarvei ble utgitt i 1992 av TANO, Aschehoug. Ti år senere, i 2002, ble den neste utgitt, på Cappelen, Amor Fati. Boken ble en uventet suksess. Samme år begynte jeg å dele min skriveerfaring og mitt arbeid med personlig utvikling, meditasjon, bevissthet og essens. Tidlig fikk jeg journalistisk erfaring i flere typer medier, både radio, TV, dagspresse og ukepresse. Det har imidlertid vært skribenten i meg som har fått størst plass. På tross av skrivetørke og refusjoner er skrivegløden levende. Etter mer enn tjue år som journalist og forfatter vet jeg at det å skrive er en unik måte å dele opplevelser, men at det også er et effektivt verktøy for selvutforskning.


Å være sårbar er en tilstand av åpenhet.

Rom for stillhet, 2005

Klikk her