Rom for stillhet

Home bøkeneRom for stillhet

 


Lydboken

I lydboken er det mulig å få en annerledes og direkte kontakt både med teksten i boken, men også med forfatteren selv. Det er hun som leser sin egen tekst. Lyddesign og utgivelse: CappelenDamm.


Rom for stillhet, en gave til deg selv, handler om hvordan vi kan rydde plass for et stille rom i en hektisk hverdag. Konkrete forslag veves sammen med anekdoter som formidler erfaringer av stillhet. Siste del forteller hva som åpner seg i vårt indre når stillheten begynner å virke. Fås kjøpt i alle bokhandlere.
Se også www.cappelendamm.no


"Stillheten er som en dimensjon i vår tilværelse, som et felt i vårt liv vi kan velge å ta kontakt med - eller ei. Som en frekvens vi kan være nysgjerrig på eller finne trøst hos. Som en kvalitet i vår eksistens der vi kan finne det enkleste og det vanskeligste: hvile."


"I stillheten begynner vi å se på nytt. Den inspirerer oss til å betrakte livet fra et annet ståsted enn tidligere. Herfra kan vi finne nye, mer kreative løsninger. Eller lære å akseptere det uunngåelige. Vi kommer mer på bølgelengde med virkeligheten. Vi utvikler en større samklang mellom det vi føler, tenker og fornemmer, og det livet vi lever. Slik hjelper stillheten oss til å navigere bedre gjennom vår egen hverdag, gjennom vårt eget liv. "