Utenfor allfarvei

Home bøkeneUtenfor allfarvei

Ulike personer med ulik bakgrunn, kjent innenfor hvert sitt felt, med en umettelig nysgjerrighet overfor den gåtefulle delen av virkeligheten og en ualminnelig evne til å sette ord på det som vanskelig lar seg forklare. I samtalene med Kristin Flood forteller hver av dem om erfaringer og oppdagelser som har ført dem i kontakt med forhold og fenomener i vår virkelighet som ikke kan forklares logisk og fornuftig. Ved å våge å være tro mot sine dypeste fornemmelser og innerste overbevisninger har de tatt skrittet ut av de tradisjonelle holdningers allfarvei. Slik har de utviklet et annerledes og utvidet syn på hva naturen og mennesket egentlig er. Og slik har de utviklet et unikt nærvær til livet.

I det siste kapitlet gir den verdensberømte amerikanske fysikeren David Bohm noen glimt av sitt syn på naturen og universet. Bohm, som har skrevet flere bøker sammen med sin venn filosofen Krishnamurti, var en sentral skikkelse i den spirende delen av naturvitenskapen som beskriver et nytt og utvidet menneskebilde. 

Forord av Dr. Raymond A. Moody (forfatter av boken Life after life