logo

Jeg er en klassiker, pleier jeg å si til dem jeg tar med på byvandring i Venezia, der jeg bor. Jeg elsker klassisk kunst. Klassisk musikk. Klassisk litteratur. De store mesterverkene. Jeg tror de lever evig fordi de har noe evig å fortelle oss. Slik er det også med Italias viktigste litterære verk, Den guddommelige komedie, signert Dante Alighieri (1265-1321). Det gigantiske visjonsdiktet på 5000 vers, som kunstnere, eksperter, akademikere, intellektuelle og vanlige lesere har beundret gjennom 700 år, bærer evige budskap om mennesket og naturen. Som vi også trenger i dag – ikke minst, i dag.

I denne nye boken kan endelig den første tredjedelen av Dante Alighieris verk – Inferno – leses på et enkelt og lettfattelig norsk. I Norge har det vært utgitt nynorske og bokmåls oversettelser av Inferno, men aldri noen lettleste gjenfortellinger som denne. I denne versjonen er Dantes fortelling ikke lenger en sær og vanskelig tekst som kun er forbeholdt en liten, eksklusiv gruppe intellektuelle. I denne boken gjør jeg en super-klassiker tilgjengelig for alle.

Men hva har jeg gjort med Inferno? Over en ti års periode har jeg, i langsomt tempo, lest bit for bit på italiensk av Dantes originale tekst. I bokens innledning forteller jeg hvordan jeg på forunderlig vis begynte dette arbeidet i en vanskelig periode av mitt liv. Med god hjelp av et knippe italienske kilder og kommentarer, og noen norske, satte jeg meg inn det vanskelige språket og det detaljerte innholdet, ikke som forsker, men som en dedikert amatør. Da jeg var ferdig, synes jeg det var trist å tenke på at det ikke fantes en lett tilgjengelig versjon av Dantes dikt på norsk. Hvis jeg hadde hatt så stor glede av å lese verket, så ville kanskje andre nysgjerrige nordmenn og kvinner oppleve det samme. Jeg tok fram notatene jeg hadde gjort i løpet av de ti årene og bestemte meg for å redigere og utgi dem. På eget forlag.

Mange har hørt om Dante. Men i Norge er verkene hans lite kjent. Hvem var han egentlig? Dante Alighieri er Italias største dikter, men også et ikon i verdenslitteraturen. Han ble født i Firenze og begynte å skrive allerede i tenårene. Tidlig ble han del av en gruppe diktere som var opptatt av nye måter å skrive på. Dante engasjerte seg også politisk og fikk en viktig politisk post, som skulle vise seg å bli skjebnesvanger. I 1302 ble han utvist fra Firenze og måtte leve i eksil resten av sitt liv. Det var i disse årene, mens han flyttet fra by til by i Italia, at han skrev sitt mesterverk som han selv kalte Komedien, fordi den har en lykkelig slutt. Dante døde i Ravenna 14. september 1321. I 2021 feires 700 årsjubileum for Dante over hele verden.

Franske Gustave Doré (1832-1883) ble verdensberømt på grunn av sine illustrasjoner av Dantes verk. I boken kan du se 35 av hans illustrasjoner.