Reporteren

Home Reporteren

Cand.mag. fra Universitetet i Oslo og Norsk Journalisthøgskole, samt 25 års erfaring som journalist, primært i dagspressen. De første årene jobbet jeg i VG, NRK og Aftenposten i Oslo. Da jeg flyttet til Italia på 1990-tallet ble jeg frilanser og leverte stoff til svensk, dansk og norsk dags- og ukepresse. I en årrekke var jeg nært knyttet til Aftenposten og skrev reportasjer om mat, mote, kultur, kunst og aktualiteter. Blant annet dekket jeg den årlige filmfestivalen på Lido’en i Venezia, der jeg intervjuet mange Hollywood stjerner, også Jackie Chan (se foto). I dag jobber jeg som frilans journalist, både for dagspresse, magasiner og fagpresse i Norge.


Å være sårbar er en tilstand av åpenhet.

Rom for stillhet, 2005

Klikk her