Rom for stillhet

Home bøkeneRom for stillhet

 


Lydboken

I lydboken er det mulig å få en annerledes og direkte kontakt både med teksten i boken, men også med forfatteren selv. Det er hun som leser sin egen tekst. Lyddesign og utgivelse: CappelenDamm.
https://www.storytel.no/books/12473-Rom-for-stillhet


Rom for stillhet var en pionerbok da den ble utgitt i 2005. I dag bekrefter forskningen at stillhet endrer hjernen og har en positiv effekt på immunforsvaret. I en tid der stadig flere opplever stress og uro, er boken mer aktuell enn noen gang. Kristin Flood forteller hvordan små lommer med ro, meditasjon og hvile renser sinnet, lader batteriene og gir nye perspektiv. Hun viser hvordan det er mulig i en travel hverdag å ivareta sin egen helse og velvære. «Rydder du plass for en stille stund i ditt liv, vil du etter hvert oppdage at det ikke lenger er du som rydder plass for stillheten, men den som rydder plass for deg.» 
https://www.cappelendamm.no/_faktaboker/selvutvikling/rom-for-stillhet-kristin-flood-9788202563424
Se også www.cappelendamm.no


"Stillheten er som en dimensjon i vår tilværelse, som et felt i vårt liv vi kan velge å ta kontakt med - eller ei. Som en frekvens vi kan være nysgjerrig på eller finne trøst hos. Som en kvalitet i vår eksistens der vi kan finne det enkleste og det vanskeligste: hvile."


"I stillheten begynner vi å se på nytt. Den inspirerer oss til å betrakte livet fra et annet ståsted enn tidligere. Herfra kan vi finne nye, mer kreative løsninger. Eller lære å akseptere det uunngåelige. Vi kommer mer på bølgelengde med virkeligheten. Vi utvikler en større samklang mellom det vi føler, tenker og fornemmer, og det livet vi lever. Slik hjelper stillheten oss til å navigere bedre gjennom vår egen hverdag, gjennom vårt eget liv. "