Nærvær

Home bøkeneNærvær


Å være nærværende betyr å være nær i den situasjonen du befinner deg i akkurat nå. Det er ikke noe du blir. Det er noe du er. Spørsmålet er derfor ikke hvordan du kan bli mer nærværende og tilstede i ditt eget liv, men hvorfor du ikke er det - og hva som står i veien.

I denne boken beskriver journalist og forfatter Kristin Flood hvordan vi kan oppdage vårt liv på en ny måte ved å flytte oss til et nytt og mer nærværende ståsted inni oss selv. For henne har nysgjerrighet og selvutforskning vært essensielle verktøy. Ved å fortelle om hendelser, mennesker, meditasjon og øvelser som har inspirert og endret henne, inviterer hun leseren til å være utforskende og nysgjerrig på sitt eget liv. Hun understreker at det er essensielt å slippe tak i strevet for å oppnå noe og heller søke etter hvileplassen der det naturlige nærværet kan tre fram. 

FILMER I BOKEN. Et lite klipp fra øvelse nr.1 i boken 'Nærvær' 2015.

FILMER I BOKEN. Klipp fra øvelse nr. 2 i boken 'Nærvær', 2015.