Foredrag

Home Foredrag

Eget forfatterskap. Dante Alighieri "Inferno". Personlig utvikling. Psykisk helse. Livsstil. Livssyn. Religion. Filosofi. Nærvær. Stillhet. Venezia. Meditasjon. Mindfullness.

Med sin bakgrunn som journalist både i radio og avis, samt formidler og kursholder, er Kristin en engasjerende foredragsholder.Hennes innlevelse i det hun formidler smitter over på publikum og vekker nysgjerrighet hos lytterne. Hun holder foredrag i ulike fora, for organisasjoner, på fagseminarer, på festivaler, iforeninger og i biblioteker rundt om i Norge. Hennes to spesialfelt er personlig og åndelig utvikling samt temaer som angår Venezia, byen der hun er bosatt. Kristin har gjort årelang research på stillhetens potensial og har siden 2005 arrangert stillhetsretreater på kloster i Italia. Hun er spesielt engasjert i nevrovitenskap og hvordan stillhet virker på menneskets hjerne, bevisstheten og den psykiske helsen.

Kristin Flood er medlem av Norsk Journalistlag, Norsk Faglig Forfatterforening og Forfattersentrum.
https://www.forfatterkatalogen.no/forfattere/kristin-flood/

Høsten 2019 holdt Kristin foredrag på Det Italienske kulturinstituttet i Oslo om multikulturelle Venezia. Klikk her for å se foredraget.
I mai 2021 ga kom hennes forenklede gjenfortelling pa rim av Dantes verk 'Inferno'. Boken ble lansert av Det norske kulturinstitutt i Oslo. Morten Krogvold intervjuet henne. Hun holder foredrag rundt om i landet om Dante og hans verk. Klikk her for å se lanseringen. I tillegg presenterer hun ‘Dantes Inferno’ som en musikalsk gjenfortelling i samarbeid med didjeridoo spilleren Zotora Nygaard. De har holdt forestillinger i stavkirker, i fengsler, på Universitetsbiblioteket og i Middelalderparken i Oslo. 19.august 2023 holder de en maraton-forestilling på 7 timer på Café Engebret i Oslo i samarbeid med Oslos eldste kunsterrestaurant.


Kristin Floods drivende foredrag om Venezia er jeg stolt av å ha som fast innslag på mine fotokurs i Venezia. Med en fasinerende fortellerevne vekker hun deltagernes nysgjerrighet på historien bak fasaden - og åpner - og ofte endrer fotoblikket de går ut og ser med. Som besøkende med få dager tilråde er det en gave å få dele Kristins univers av kunnskap om venetianerne. Når det samtidig blir satt i sammenheng med historien vi selv kommer med - og hvordan vi kan bli berørt på innsiden, ja da er det ikke rart at deltagerne lener seg fram og vil ha mer!

Nina Rangøy, Londonbasert fotograf

Jeg har engasjert Kristin Flood i flere sammenhenger for å holde foredrag for ulike grupper med lederkvinner som deltar på mine årsprogram (Balanselederprogrammet).  Kristin har snakket om selvinnsikt og selvforståelse som et utgangspunkt for større egenomsorg og nærhet til oss selv. Samt hvordan temme vår indre sabotør og hente ut vårt fulle potensiale. Alle deltagerne synes Kristins foredrag var både interessante og bevisstgjørende. Hun snakker forståelig om vanskelige temaer og kommer med mange gode eksempler. Deltagerne har blant annet blitt mer bevisste sin indre sabotør, og hvor viktig meditasjon er for å takle hverdagens stress og strev. Jeg kan anbefale Kristins foredrag på det varmeste.

Kristin Norenberg, kursholder og BalanseCoach

Kristin Floods foredrag om stillhet er et nødvendig høydepunkt for å få deltagerne på mine workshops i Italia inn i den rette konsentrasjonen. Dette temaet har aldri vært mer aktuelt. Vi lever i en verden med støy og et bombardement av informasjon vi ikke behøver. Kristin fremfører sitt budskap på en inkluderende måte. Hun tenker høyt og bringer tilhørerne inn i hennes argumentasjon, uten påstander og skråsikkerhet. Det aktiverer publikum og får de til å tenke selv. Hennes foredrag gjør inntrykk og får deltagerne til å reflektere over livet og egne valg.

Morten Krogvold, fotograf

Kristin Flood holdt foredraget "Jakten på en annen rikdom" under Olavsfestdagene 2016. Med "Mammon" som hovedtema for festivalen, var det naturlig å se på en annen type rikdom enn den materielle. Kristin Flood foredro levende og interessant om Frans av Assisis fattigdomsideal, og hva fordypningen i Frans liv og virke har betydd for henne selv. Kristins har en egen evne til å fange tilhørerne og trekker derfor alltid mye folk.

Petter Myhr, festivaldirektør Olavsfestdagene Trondheim.

I slutten av oktober var forfattar og journalist Kristin Flood på ein liten mini-turne i Rogaland. Ho besøkte biblioteka i Hå, Tysvær og Vindafjord. Dette blei fine møter, og ho samla publikum som me kanskje ikkje ser så ofte i bibioteket. Bøkene hennar heller mot den alternative sjangeren, men tar opp emne som medistasjon, mindfulness og verdien av stillhet på ein meir jordnær måte enn ein kan finne i mange andre bøker. Runden til biblioteka i Rogaland gav meirsmak!

Bjørg-Anlaug Rørtveit, Tysvær

Skaun folkebibliotek har hatt besøk av forfatter Kristin Flood. Hun holdt et inspirerende og svært interessant foredrag om stillhet og om det å være nærværende. Publikum var engasjerte, det ble en fin dialog mellom Kristin og publikum rundt emnet. Stemningen etterpå var oppløftet!

Ann-Helen Bergsland Mørk, Skaun

Anbefaler virkelig Kristin Flood og hennes foredrag og fortelling omkring den siste boka si som handler om stillhet som en ressurs. Hun grep publikum i Meldal bibliotek med sin evne til å omsette vitenskapelig forskning til vår hverdag og vår levemåte, og nye måter, som kanskje ikke er så nye? Vår bevissthet om hjernens funksjon og sammenhenger. Anbefaler alle å invitere henne til biblioteket!

Marit Bergsrønning, Meldal

Tidligere titler:

 • Personlig utvikling.
 • Stillhet, en ressurs i støyens tidsalder
 • Kunsten å være tilstede
 • Nærvær - porten til empati
 • Fra selvinnsikt til egenomsorg
 • Sårbarhet - en døråpner
 • Sårbarhet og veien til det autentiske menneske
 • Leve i enkelthet: ja til essensen, nei til det overflødige
 • Veien til en annen rikdom
 • Strev mindre lev mer
 • Hva er et menneske. En filosofisk og åndelig refleksjon.

 • Italia.
 • En pilegrim i Umbria – i Frans av Assisis fotspor
 • Jakten på en annen rikdom i Frans av Assisis fotspor
 • Venezia, et historisk finanseventyr
 • Venezia bak masken
 • 25 år i Venezia, et blikk fra innsiden
 • Venezia i går, i dag, i morgen
 • Dantes Inferno, en klassiker lett gjenfortalt