Kurs

Home Kursene
  • Kurskalender

  • Kurslederne

  • Hva sier deltakerne?

Workshop og retreater

Kristin Flood og Merle Levin har siden 2002 drevet kursvirksomhet der oppmerksomhetstrening, mindfulness og nærvær har stått i fokus. Hovedhensikten i alle kursmodulene er å inspirere deltakerne til å gjenopprette kontakten med den autentiske delen av dem selv – sin egen essens. Mer enn tusen kvinner og menn har deltatt på kursene og opplevd å få hjelp til å knytte kontakt med seg selv på et dypere plan. Metodene som brukes er skriving, mindfulness, nærværstrening og ulike selvutforskningsøvelser. Når deltakerne oppretter kontakt med sitt sanne vesen, får de større tilgang til sin egen livsglede og kreativitet, og står bedre rustet til å møte utfordringer i dagliglivet. På kursene får de kunnskap og bevissthet omkring forskjellen mellom ego og sitt autentiske selv, og i tillegg en direkte erfaring av denne forskjellen. Kunnskap om den indre sabotasjen, såkalt 'negative self-talk', er et gjennomgående tema på alle kursene. Skrivemetoden de har utviklet -'Mind-free Writing' - bidrar til å bli 'Mind-ful', men også til å opprette forbindelse til det kreative og nysgjerrige sinn som alle hadde tilgang til i barndommen.

Weekendkursene i Norge introduserer det indre arbeidet som ligger til grunn for alle kursene. Her står skriveprosessen i fokus som verktøy for selverkjennelse og kreativitet. Helgekursene heter derfor 'Skriv deg innover'. På ukesretreatene på kloster i Italia brukes stillhet, mindfulness trening og selvutforskning for å komme i kontakt med de dypere lagene – sin egen sanne natur. På skrivekursene i Pyreneene/Languedoc brukes middelalderens historie, søken etter den hellige Gral og Maria Magdalenas budskap som bakteppe for den indre søken. På skrivekursene i Venezia går kunst og ånd, hånd i hånd. Kurset kombinerer litteratur, kunsthistorie, skjønnhet og oppmerksomhetstrening. I Sør-Afrika er kontakten med naturen og hvalene utenfor kysten, i landsbyen Hermanus, en inspirasjon for å arbeide dypere med sin egen sanne natur. Målet er det samme; arbeide i to retninger; med de kreative prosessene og samtidig med å bli bedre kjent med seg selv for slik kunne forløse sitt sanne jeg. Begge kurslederne har selv jobbet i en årrekke med å utvikle nærvær og tilstedeværelse. De har fulgt arbeidet til ulike åndelige veiledere og terapeuter og arbeider fortsatt med sine indre prosesser, noe de mener er en forutsetning for enhver person som skal lære bort og inspirere til nærvær og tilstedeværelse.

Klikk på bildene og du får mer informasjon om kursene:

Ønsker du mer informasjon om kursene?

Kontakt

Å flyte er å gå med livet, ikke mot.

Rom for stillhet, 2005

Klikk her