Media

Home Media

Å være sårbar er ikke noe vi kan ville eller gjøre. Det er noe vi kan være.

Rom for stillhet, 2005

Klikk her